Thursday, April 2, 2015

Palamuse valla arengukava koostamise alusuuring

 
Hea vallaelanik!
Palamuse valla arengukava on kehtiv aastani 2016. Sellega seoses on Palamuse vallavalitsus asunud uut arengukava koostama. Arengukavasse sisendi saamiseks viiakse kohalike elanike seas läbi alusuuring, et selgitada elanike rahulolu oma elukeskkonnaga ja valla pakutavate teenustega.
Uuringu eesmärk on tuua valla elanike hinnangu alusel välja valda esile tõstvad tugevused ning kaardistada valla arengut pidurdavad probleemid ja leida neile ratsionaalsed lahendused.
Küsitluslehed, mis on 2. aprillil ilmunud Palamuse Valla Teataja vahel, palume tagastada 20. aprilliks kas vallamajja, Palamuse või Kaarepere rahvamajja, raamatukokku, lasteaeda või kauplustesse Palamusel, Kaareperel, Luual, Kudinal.
Küsitlus on vastamiseks kättesaadav ka Palamuse valla kodulehel. Kui paberankeet saab kahjustada, saab raamatukogus uue ankeedi välja printida.
Kohtume raamatukogus!

No comments:

Post a Comment