Friday, January 27, 2017

Oskar Lutsu Huumoripreemia konkurss

MTÜ Sokuturi kuulutab välja avaliku konkursi Oskar Lutsu Huumoripreemia stipendiumi 2017. aasta kandidaadi leidmiseks.

Konkursi eesmärgiks on ergutada ja avaldada Palamuse rahva poolehoidu ning toetust igal aastal ühele inimesele või loomingulisele kollektiivile, kes eelmise aasta jooksul on enim rahvast naerutanud.

Eelistatud on kirjasõnas avaldatud naljalugude autor.

Stipendiumi annab MTÜ Sokuturi välja koostöös Palamuse Vallavalitsusega.

Ettepanekuid selle kohta, kes võiks saada järgmise huumoripreemia, saab esitada Palamuse Vallavalitsuse aadressil Jõgevamaa, Palamuse 49226, Kooli tn 4, või e-posti aadressil sokuturi@gmail.com

Ettepaneku tegijal palume ka põhjendada, miks just see kandidaat peaks huumoripreemia saama.

Avaldusi ootame hiljemalt 25. veebruariks.

Friday, January 20, 2017

Nädala raamat: Rein Muuluka. Abandonia. Eestimaa mahajäetud paigad


Siin on nüüd midagi teistsugust kui tavalisest kenade fotodega pildialbumist oodata võiks. Raamatu pildikeel ning mõtlemapanevad esseed viivad lugeja minevikku: hetked olnus alates mõisate valitsemisaegadest kuni kolhooside hääbunud varemeteni.

Autor on väga hästi lahti mõtestanud oma piltide tekkeloo: „Mahajäetust võiks määratleda kui staatust: see on inimese poolt vormitu ja hoolitsetu looduse valda jäetud olek.“

Küll aga ei soovi autor lugejas vormida negatiivseid tundeid minnalaskmisest, vaid rõhutab, et need kujutatud paigad on aja märk, olnu. Kivi mäletab…

Teile pildi- ja mõtteelamusi soovides, Lagle

Thursday, January 19, 2017

OLPG taidlejate kontsert Palamuse rahvamajas


22. jaanuaril kell 12.00 toimub Palamuse rahvamajas

Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi
TAIDLEJATE KONTSERT

Esinevad 6 tantsurühma ja 2 laulukoori.

Tulge kuulama!

Friday, January 6, 2017

Nädala raamat: Oskar Luts. Aeg & õnn. Mõtteid ja unistusi


Jaanuaris tähistame armastatud kirjaniku Oskar Lutsu 130. sünniaastapäeva. See tundub üsna uskumatu, et ühe kirjaniku looming võib veel sajand hiljem olla aktuaalne ning kõnetada praeguse ühiskonna inimesi. Aga nii see on. Näiteks võib tuua Palamuse rahvamajas 7. jaanuaril toimuva Oskar Lutsu juubelile pühendatud piduõhtu, mille piletid müüdi eelmüügis läbi juba rohkem kui nädalajagu päevi tagasi.

Raamat Aeg & õnn sisaldab valiku mõtteid, tsitaate ning pikemaid lõike 31-st Oskar Lutsu teosest. Tervikuna ilmuvad selles kogumikus näidendid Kapsapea ja Valimised. Raamatu tagakaanel on toodud koostaja Sirje Endre väga tabav tähelepanek nii kirjanikuhärra kui ka lugeja kohta: „Oskar Luts suhtub inimesesse ja ta nõrkustesse sümpaatia ning huumoriga. Tal on mõistatuslikke ütlemisi, mille vastuvõtmine sõltub iga lugeja hingelisest seisundist, elukogemusest ja empaatiavõimest.“

Aeg & õnn on mõnus öökapiraamat, mida tasub vahetevahel sirvida. Toon veel näiteks mõned mind mõtiskellu haaranud tsitaadid.

Aga vahel on vaikimine ka rääkimine.“ /Kevade

Jah, mis aitab haridus ja ülikool, kui inimene on abitu iseloomuga.“ /Iiling

Sündinud asjad ei lase end muuta ja mis end ei lase muuta, sellega tahes-tahtmata  p e a b harjuma.“ /Olga nukrus

Teile lugemiselamusi soovides, Lagle