Monday, May 4, 2015

Muusika-aasta maakondlik jutuvõistlus


Muusikat on läbi aegade peetud pühaks, ülimaks, ilusaimaks. Muusikal on midagi sellist, mis meid kõiki puudutab.

2015. aasta on Eestis kuulutatud muusika-aastaks. Seda sooviga tõsta Eesti mitmekülgne muusikaelu tähelepanu keskpunkti, tutvustada muusika loojaid ja esitajaid, innustada muusikahuvi, suurendada muusika rolli Eesti inimeste elus.
 
Jõgeva maakonna Keskraamatukogu lasteosakond kuulutab välja muusika-aasta maakondliku jutuvõistluse MINU MUUSIKA
 
Võistlusele ootame jutukesi, mille teemaks on kirjutaja suhe või suhtumine muusikasse, lemmikmuusikud, lemmikmuusika, muusikaelamus jne. – kõik, mis mahub märksõna „muusika“ alla.
 
Osalema on oodatud põhikooliealised õpilased.
 
Valmis jutuke ja selle juurde kuuluv illustratsioon peaks mahtuma A4 lehele.
 
Võistlustöid võib esitada juba mais, kuid viimane tähtaeg on 4. september, et ka suvel kirjutajatel tuleks kooli minnes meelde oma töö õigeaegselt esitada.
 
Tööd palun tuua Palamuse raamatukokku.
 
Töö esitamisel näidata autori nimi, vanus ja kontaktandmed (telefoninumber, e-maili aadress või postiaadress).
 
Töid hindab kolmeliikmeline žürii – kaks lasteraamatukogu töötajat ja Põltsamaa Lastemuusikakooli klaveriõpetaja Taimi Geraštšenko.
 
Kokkuvõtteid tehakse ja parimaid autasustatakse muusikapäeval 1. oktoobril Põltsamaal.
 
Head mõttelendu!

No comments:

Post a Comment