Thursday, October 8, 2015

Konkurss "Hea Tegu 2015"

Jõgeva maakonna alaealiste komisjon on välja kuulutanud konkursi „Hea Tegu 2015“ ja ootab konkursile esitatavaid kandidaate hiljemalt 12. oktoobriks 2015.

Kõik me puutume igapäevaselt kokku erinevate inimeste ja olukordadega ning vahetevahel märkame, et kellegi tegutsemine on mõnda noort inimest aidanud oma eluga järje peal püsida või uuesti järjele saada. Alaealiste komisjon on niisuguste inimeste tunnustamiseks välja kuulutanud konkursi „Hea Tegu 2015“ ja kindlasti teate ka Teie oma lähikonnast inimesi ja nende poolt tehtud tegusid, mis vääriksid äramärkimist ja tunnustust.

Lähemat informatsiooni ja täitmiseks vajaliku ankeedi leiate Jõgeva Maavalitsuse kodulehel oleva saki „Projektid ja konkursid“ alljaotuse „Hea Tegu 2015“ alt.

No comments:

Post a Comment