Thursday, October 1, 2015

Eesti Rahvaluule Arhiivi kogumisvõistlus 2015 Minu maastikud


„Minu maastikud“ on Eesti Rahvaluule Arhiivi 2015. aasta kogumisvõistlus, mille keskmes on kohapärimus ja kohaseosed laiemalt.

Palamuse raamatukogust saab iga soovija omale koju võtta „Minu maastikud“ küsimustikuga infovoldiku.

Vastuseid küsimustele või vabas vormis lugusid võib saata Eesti Rahvaluule Arhiivi kogumismoodul „Kratt“ kaudu või kratt@folklore.ee märksõnaga „Minu maastikud“.

Kogumisvõistlusel osalemiseks palume kaastööd saata hiljemalt 15. jaanuariks 2016.

No comments:

Post a Comment