Friday, May 17, 2013

Nädala raamat: Julian Barnes. Kui on lõpp

See on raamat ajast, kuidas inimese vaated ja mõtted muutuvad vanemaks saades. Barnes on oma väljenduses napp ja selgepiiriline. Ta jutustab loo noorpõlvekallimast, suhte untsuminekust ning oma kooliaegsete sõprade eludest kaugenemisest pärast parima sõbra enesetappu. Ning kuidas nüüd, 40 aastat hiljem, tolle noorpõlve kallima ema pärandab talle enesetapu sooritanud sõbra päeviku, kuid too ekskallim keeldub päevikut mehele andmast. See vallandab mehes ununenud mälestuste taasläbielamise ning üldise tagasivaate oma elule, kokkuvõtvalt ta oma sõnadega: „Mida teadsin mina elust – mina, kes ma olin elanud nii ettevaatlikult? Kes ei olnud võitnud ega kaotanud, vaid lihtsalt elul sündida lasknud? Kel olid olnud tavalised auahned unistused ning kes liigagi ruttu oli leppinud sellega, et need täide ei lähe? Kes hoidus haiget saamast ning nimetas seda ellujäämisoskuseks?
Barnesil on paar lemmik sõna, mida ta õige tihti kordab, et luua vajalikku õhustikku, näiteks: Ärevus. Suur ärevus. Nostalgia. Kahetsus. See klapib minu veendumusega, et sõnas peitub jõud. Ja kui tekstis, liiatigi veel napis tekstis korrata piisavalt tihedalt teatud sõnu, siis on nende mõju, tunnetus hulga sügavam.
Teose lõpus on puänt, millele autor vihjab juba jutustuse esimesel leheküljel: „… see, mis lõpuks meelde jääb, ei ole alati seesama, mille tunnistajaks me oleme olnud.“
Huvitav oli Barnesi „teooria“ jagada naissugu kaheks: on selgepiirilised naised ja on naised, kellest õhkub salapära ning nad jäävadki salapärasteks. Ning et see on esimene, mida mees naises tajub, see siis kütkestab või ei. Huvitav lähenemine!
Barnes võrdleb teismeiga küpse täiskasvanu eaga: „Aga aeg… kuidas aeg meid algul aheldab ja hiljem hämmeldab. Me arvasime, et oleme küpsed, kui tõeliselt olime vaid kaitstud. Me kujutlesime, et vastutame, kui tõeliselt olime argpüksid. See, mida me realismiks nimetasime, osutus viisiks kõrvale hoida, selle asemel et näkku vaadata. Aeg… andke meile vaid aega ning meie kõige toekamad otsused osutuvad võdisevaiks, kindlad veendumused põgusaks uiuks.
Lõpetuseks veel üks autori tsitaat: „Mõnikord ma mõtlen, et elu eesmärk ongi lepitada meid sellega, et me kord sellest paratamatult ilma jääme – visalt meid murdes, tõestades, kui pikka aega see ka ei võtaks, et elu pole pooltki seda, milleks teda kiidetakse.“
Äärmiselt mõtlemapanev lugemine!
Teile lugemiselamusi soovides, Lagle

No comments:

Post a Comment