Tuesday, January 12, 2016

Konkurss "Jõgevamaa tunnustab"

Konkursi eesmärk on tunnustada Jõgevamaale olulise tähtsusega tegusid, mis on mõjutanud kohalikku ja maakondlikku arengut. Samuti soovitakse tunnustada Jõgevamaal tegutsevaid äriühinguid ning ettevõtjaid, kelle tegevus ja eeskuju on enim positiivselt mõjutanud Jõgevamaa majandus- ja elukeskkonda, parandanud inimeste heaolu ning tõstnud maakonna tuntust 2015. aastal.

Maakondlikku tunnustust jagatakse seitsmes kategoorias: „Jõgevamaa Aasta Tegu“, „Jõgevamaa Hea Investor“, „Jõgevamaa Hea Põllumajandusettevõte“, „Jõgevamaa Hea Ettevõte“, „Jõgevamaa Hea Turismitegija“, „Jõgevamaa Hea Keskkonnategu“, „Jõgevamaa Hea Piirkonna Edendaja“.

Ettepanek kandidaadi kohta tuleb esitada hiljemalt 15. jaanuaril paberkandjal Jõgeva Maavalitsuse aadressil Suur tn 3, 48306 Jõgeva linn või meiliaadressile info@jogeva.maavalitsus.ee

Konkursile ettepaneku vormistamise kord on avaldatud Jõgeva Maavalitsuse kodulehel.

No comments:

Post a Comment