Tuesday, January 12, 2016

Esitagem Palamuse valla aukodaniku kandidaate!

Veebruaris, vabariigi aastapäeval kuulutatakse välja Palamuse valla järjekordne aukodanik.

Aukodaniku nimetus omistatakse füüsilisele või juriidilisele isikule vallapoolse erilise austuse avaldusena vallale osutatud väljapaistvate teenete eest.

Taotluse aukodaniku nimetuse omistamiseks võivad esitada kõik isikud. Taotlus peab sisaldama soovitava aukodanikukandidaadi ees- ja perekonnanime, isikuandmeid (sünniaeg, elukoht, tegevusala) ning teenete või muude põhjuste loetelu.

Taotlus tuleb esitada Palamuse vallavolikogule vallavalitsuse kantselei kaudu (vald@palamuse.ee) kirjalikult 15. jaanuariks.

Olgem agarad kaasa mõtlema ja väärilisi aukodanikukandidaate esitama!

No comments:

Post a Comment