Friday, June 5, 2015

Valla arengukava avalikud arutelud


Palamuse Vallavalitsus annab teada, et „Palamuse valla 2016-2026 arengukava“ avalikud arutelud toimuvad:

8. juunil kell 17 Kaarepere rahvamajas

10. juunil kell 17 Palamuse vallamajas

Elanike uuringu kokkuvõtte ja arengukava projektiga on võimalik tutvuda Palamuse valla kodulehel või paberkandjal vallamajas.

Kirjalikud täiendused ja ettepanekud on oodatud hiljemalt 19. juuniks aadressile reelika@palamuse.ee või paberkandjal Palamuse vallamajja.

Hoolime oma koduvallast!

No comments:

Post a Comment