Tuesday, November 15, 2016

Rahvaküsitluse korraldamine Palamuse vallas

Palamuse valla elanike seas viiakse läbi küsitlus haldusterritoriaalse korralduse ja ühinenud omavalitsuse nime väljaselgitamiseks, millest on õigus osa võtta igal vähemalt 16-aastasel Palamuse valla püsielanikul.

Küsitlus viiakse läbi elektrooniliselt 17. novembril kell 8.00 – 24.00 ja 18. novembril kell 00.00 – 20.00 aadressil www.volis.ee
Küsitlus küsitluspunktides toimub 20. novembril kell 10.00 – 18.00 ja 21. novembril kell 10.00 – 18.00
Palamuse vallas avatakse kaks küsitluspunkti: Palamuse rahvamajas ning Kaarepere rahvamajas.

Küsitluslehtedele kantakse järgmised küsimused:

Kas toetate Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemist ühiseks omavalitsusüksuseks?

Millist nime eelistate ühinenud omavalitsuse nimena? Vastusevariandid: Vooremaa vald; Jõgeva vald.

No comments:

Post a Comment