Thursday, April 14, 2016

Konkurss "100 palamuslast"

Palamuse O. Lutsu Kihelkonnamuuseum kutsub esitama Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud näituse „100 palamuslast“ väärikaid kandidaate.

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva raames valmiv näitus „100 palamuslast“ on inspireeritud Palamuse arengut mõjutanud või paikkonnale tuntust toonud isikutest.

Konkurss kestab kuni 31. oktoobrini 2016. Näituse ülesehitus on nö temaatiline, vastavalt isiku tegevusvaldkonnale. Seetõttu ei piirdu näituse eksponeerimispaik üksnes muuseumiga vaid koostöös Palamusel tegutsevate ettevõtete ja asutustega peaks olema näitust võimalik vaadata kogu Palamuse alevis. Näitus hakkab ilmestama Palamuse alevi üldpilti ning muudab selle külastajatele veelgi atraktiivsemaks.

Näitusele esitatavate isikute esitamise ning nende väljavalimise kord:
1. Näitusel eksponeeritavad isikud võivad olla praeguse Palamuse valla territooriumilt pärit, siin töötanud või mingil muul viisil paikkonnale positiivset mõju avaldanud.
2. Näituse „100 palamuslase“ kandidaadiks saab vaid postuumselt.
3. Esitatavate kandidaatide arvu ei piirata.
4. Ettepanekuid „100 palamuslase“ kandidaadi esitamiseks võivad teha kõik Eesti elanikud e-posti aadressile info@palmuseum.ee või saata materjalid postiaadressile Palamuse O. Lutsu Kihelkonnamuuseum, Köstri allee 3, 49226 Palamuse.
5. Ettepanekus peab sisalduma: kandidaadi nimi ja põhjendus tema esitamiseks. Soovitatavalt sünni- ja surmadaatumid, foto, temaga seotud ese vms.
6. Esitatud kandidaadid jagatakse näitusel kajastatavate valdkondade lõikes: poliitika ja valitsemine; majandus; põllumajandus; haridus; kultuur; tervishoid jne.
7. Näitusel kajastamist leidvad isikud selgitatakse välja 2017. aasta veebruaris ning vajadusel kogub ning täiendab Palamuse O. Lutsu Kihelkonnamuuseum koos ettepaneku tegijaga isiku kohta vajaminevaid materjale.
8. Näitus „100 palamuslast“ valmib 2018. aasta kevadeks.

Näitus „100 palamuslast“ tutvustab Palamuse jaoks olulisi inimesi, nende panust ja tähtsust Palamuse arengusse ning samuti Oskar Lutsu pärandit ning selle seost kogu riigiga.

No comments:

Post a Comment