Thursday, December 18, 2014

Jõuluaeg Palamuse kirikus21. detsembril kell 11
4. advendi jumalateenistus
Teenib Tartu Pauluse koguduse abiõpetaja Kristjan Luhamets, kaastegev Tartu Peetri koguduse koor

 24. detsembril kell 17
Püha Jõuluõhtu jumalateenistus
Teenib Tartu Praostkonna vikaarõpetaja Kaido Soom, kaastegevad Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi õpilased (juhendaja Merike Olgo) ja Palamuse Laulustuudio (juhendaja Karmo Toome)

25. detsembril kell 11
1. Jõulupüha jumalateenistus
Teenib Tartu Pauluse koguduse õpetaja Joel Luhamets, kaastegev Palamuse Meeslauljad (juhendaja Karmo Toome)

 25. detsembril kell 14
1. Jõulupüha kontsert
Esinevad Karmen Puis (sopran) ja Jaanika Rand-Sirp (klaver)
Kontserdi korraldamist toetab Palamuse vald

Rahulikku jõuluaega!

No comments:

Post a Comment