Friday, May 20, 2016

Märka ja tunnusta!


Nüüd on õige aeg märgata inimesi, kes on õppimise läbi oma elu muutnud ning esitada neid aasta õppija kandidaadiks.

Iga inimese elulugu ongi tema õppimise lugu. Elu näitab, et tunnustuse saanud õppijate lood on olnud paljudele julgustuseks ja innustuseks, et jätkata poolelijäänud õpinguid või alustada täiesti uue eriala omandamist.

XIX täiskasvanud õppija nädala raames (14.-21. oktoober 2016) tunnustatakse silmapaistvaid inimesi ja organisatsioone tiitlitega:
Aasta õppija
Aasta koolitaja
Aasta koolitussõbralik organisatsioon
Aasta koolitussõbralik omavalitsus
Aasta õpitegu
Aasta raamatukogu

Märka Sinagi tublisid inimesi enda ümber ning esita kandidaat 1. juuniks!

Tunnustamise reglemendi ja esitamise vormid leiad Andrase kodulehelt.

No comments:

Post a Comment