Friday, December 11, 2015

Maapiirkonna elanike rahulolu uuringu küsitlus


MTÜ Tarbijate Koostöökoda soovib läbi viia maapiirkondade elanike rahulolu uuringu oluliste teenuste kättesaadavuse kohta. Ühingu poole on pöördutud sularaha kättesaadavuse, kauplusautode, pakiautomaatide, bussiliikluse jt probleemidega, ka ajakirjanduses on sellistest probleemidest räägitud.

Uuringu tulemuste alusel plaanib MTÜ Tarbijate Koostöökoda koostöös Kodukant Liikumisega esitada ettepanekuid Eesti Omavalitsuste Liidule aga ka haldusreformi tegevale ministeeriumile – maal elavatele inimestele eluliselt vajalike teenuste kättesaadavus peab olema mõistlik. Kõiki toiminguid ei saa viia ju internetti, kodanik peab eluliselt vajalikke teenuseid saama kasutada talle arusaadaval ja eneseväärikust säilitaval viisil.

Küsitluse leiate Tarbijate Koostöökoja kodulehel.

No comments:

Post a Comment