Tuesday, August 18, 2015

Palamuse valla arengukava koostamine

Palamuse vallavalitsus on asunud koostama valla arengukava aastateks 2016-2026.

Juunikuus toimusid avalikud arutelud Kaareperes, Palamusel ja Luual, kus analüüsiti Palamuse valla peamisi tugevusi ja nõrkusi ning võimalusi ja ohte. Järge ootab tegevuskava koostamine, kuhu on planeeritud Palamuse valla jaoks olulisemad tegevused ja investeeringud neljaks eelarveaastaks.

Palamuse vallavalitsus ootab ettepanekuid arengukava tegevuskavasse hiljemalt 21. august aadressil reelika@palamuse.ee

Tegevuskava projekt on kättesaadav Palamuse valla kodulehel.

No comments:

Post a Comment